Aktualūs europiniai klausimai: nuo Liuksemburgo iki Prienų | Rasa Budbergytė

Aktualūs europiniai klausimai: nuo Liuksemburgo iki Prienų

Europos Audito rūmų (EAR) narė Rasa Budbergytė praėjusią savaitę lankėsi Prienuose ir Birštone. „Visada smagu sugrįžti į vietas, kur prabėgo vaikystė, bet dar smagiau su kraštiečiais diskutuoti apie Europą ir jos ateitį. Labai džiaugiuosi, kad europinės darbotvarkės klausimai aktualūs ne tik Briuselyje ar Liuksemburge, bet ir Prienuose, Birštone“, – sakė EAR narė R. Budbergytė.

Susitikimo su Prienų ir Birštono gyventojais akimirkas rasite – čia

„Turime pripažinti, kad europines lėšas Lietuva, palyginus su kitomis ES šalimis, įsisavina efektyviai. Iš Europos kol kas Lietuva gauna žymiai daugiau nei siekia mūsų įmoka į bendrą ES biudžetą. Tačiau nepamirškime, kad po 2020 metų iš ES biudžeto Lietuvai skiriamų lėšų suma ženkliai sumažės, todėl jau dabar turime atsakingai planuoti, kad šie pinigai būtų panaudoti kaip įmanoma dar efektyviau ir veiksmingiau, pereinant prie didesnės vertės šalies ekonomikos kūrimo ir socialinės atskirties mažinimo.

Siekdami ekonomikos augimo ir didindami šalies konkurencingumą, turime šalinti kliūtis investicijoms ir skatinti jas į mokslinius tyrimus bei inovacijas, naudoti alternatyvius finansavimo šaltinius ir plėtoti kapitalo rinkas. Investicijos taip pat turi būti nukreiptos į sveikatos apsaugą ir socialines bei rinkos priemones, senėjančios visuomenės problemų sprendimą.

Iš ES paramos prisistatėm nemažai pastatų, nutiesėm kelių, bet ar bus, kas tais keliais ir iki tų naujų pastatų važiuos, kas juose dirbs?“, – kalbėjo R. Budbergytė.

Ji pažymėjo, kad reikia naujo, bet toliaregiško požiūrio į ES teikiamos paramos panaudojimo galimybes. R. Budbergytė atkreipė dėmesį, kad Lietuva turi ryžtingiau ir drąsiau imtis reformų.

„Vis dar išgyvename mažos šalies sindromą ir bijome esminių pertvarkų.

Turime paliauti kasdien dejuoti, kad mes vis dar vis blogiau gyvename nei skandinavai ar kitos senosios Europos šalys. Per 25-erius metus, matyt, neįmanoma turėti viso to, ką Skandinavijos šalys kūrė kelis šimtus metų“, – pažymėjo R. Burbergytė.

Interviu su R. Budbergyte apie EAR darbą, prižiūrint ES biudžeto lėšų panaudojimą, bei teikiamas Europos galimybes Lietuvai ir pasinaudojimą jomis, skaitykite laikraštyje „Gyvenimas“ – čia.

Apie R. Budbergytės diskusiją su Prienų ir Birštono krašto žmonėmis taip pat skaitykite laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ – čia.