Kurkime patrauklią savo piliečiams Lietuvą! | Rasa Budbergytė

Kurkime patrauklią savo piliečiams Lietuvą!

Ilgus metus dirbdama valstybinį darbą iš arti mačiau dinamiškus valstybės pokyčius. Vieni jų buvo sėkmingesni, kitiems pritrūko ambicingesnių ir veržlesnių postūmių. Žinau, kad reformų kelias nėra lengvas, bet juo eiti, kuriant visuotinę socialinę ir ekonominę gerovę, būtina. Būdama pažangos ir inovacijų šalininkė, esu pasirengusi ieškoti novatoriškų sprendimų, atliepiančių XXI amžiaus iššūkius.  

Šiuolaikinė ekonomika labai sparčiai kinta ir žmogus, nepaisant amžiaus, dar ilgai išliks darbingas, todėl valstybė turi remti žmonių persikvalifikavimą, kompetencijų didinimą ir galimybes įsitvirtinti sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje. Turime aktyviau drąsinti ir finansiškai skatinti tuos, kurie pradeda kurti savo verslą ir ieško naujų būdų sąžiningai dirbti ir užsidirbti.

Mes privalome rūpintis tais, kurie augina vaikus, ir mažinti mokesčius mažiausiai uždirbantiems. Tvari ir stabili pensijų sistema yra viena iš esminių žmogaus socialinių garantijų, todėl svarbu, kad pensijos būtų kasmet indeksuojamos, o pensijų reforma virstų realybe.  

Visa tai galime pasiekti, jei geriau surinksime mokesčius, racionaliau valdysime valstybės turtą, o svarbiausia – skatinsime naujas finansines priemones ir inovacijas verslo proveržiui.

Mano prioritetai, kurių įgyvendinimui skirsiu savo žinias ir patirtį:

I. SĄŽININGAS IR SKAIDRUS VERSLAS

Šiuo metu surenkame tik 2/3 galimų surinkti mokesčių. Nors dauguma laiku ir sąžiningai moka mokesčius, vis dar gaji šešėlinė ekonomika. Svarbu sukurti tokias sąlygas, kad būti sąžiningu piliečiu ir verslininku „apsimokėtų“!

Aš sieksiu:

 • didinti legalaus darbo patrauklumą, mažinant jo apmokestinimą;
 • atsisakyti perteklinės administracinės naštos ir užtikrinti, kad mokesčių administratoriai padėtų sąžiningai dirbančiam smulkiam ir vidutiniam verslui, jį konsultuotų;
 • mažinti mokesčių slėpimo landas ir didinti bausmes mokestiniams sukčiams;
 • užkirsti kelią viešuosiuose pirkimuose dalyvauti įmonėms, kuriose mokamas nelegalus darbo užmokestis („vokeliai“);

 

II. PELNINGAS VALSTYBĖS TURTO VALDYMAS

Valstybė yra didžiausias komercinio turto, kuris prilygsta beveik penktadaliui BVP, savininkas šalyje. Tam, kad mūsų turimas valstybės turtas duotų kuo didesnę grąžą, reikia sukurti ambicingą turto valdymo sistemą, pagrįstą efektyvia sąnaudų ir gaunamos naudos analize.

Aš sieksiu:

 • inventorizuoti valstybės turtą (ne tik nekilnojamąjį turtą (NT), bet ir muziejines bei kultūros vertybes, žemės gelmių išteklius ir t.t.);
 • mažinti valstybinių įstaigų turto valdymo ir priežiūros išlaidas;
 • nustatyti atlygintiną naudojimąsi (nuomą) valstybės turtu, kas padėtų sumažinti NT poreikį;  
 • pakeisti valstybės valdomų įmonių (VVĮ) dividendų mokėjimo principus, nustatant, kad jie būtų mokami nuo uždirbto pelno, o ne nuo nuosavo kapitalo;
 • VVĮ valdyme įdiegti korporatyvinio verslo valdymo principus.

 

III. VERSLUMO SKATINIMAS IR NAUJOJI EKONOMIKA

Sparti inovacijų, finansinių technologijų (Fintech) sektoriaus plėtra bei naujos technologijos ekonomikoje padeda realizuoti save, kuriant ekonominę bei socialinę vertę. Pasaulyje populiarėjančios dalijimosi ekonomikos platformos leidžia žmonėms atrasti naujus pajamų šaltinius, didina visuomenės užimtumą, skatina verslumą bei užtikrina didesnę paslaugų pasiūlą rinkoje. Galimybės savarankiškai veiklai pradėti, „mokestinės atostogos“ pradedantiems verslą bei alternatyvus verslo finansavimas sudarys sąlygas naujų darbo vietų kūrimui bei ekonominio augimo proveržiui.   

Aš sieksiu:

 • įtvirtinti „mokestines atostogas“ pradedantiems verslą;
 • skatinti dalijimosi ekonomikos verslus, leidžiant gyventojams papildomai užsidirbti, o vartotojams – gauti pigesnes paslaugas ir prekes. Užtikrinti veiksmingą jų reguliavimą;
 • diegti finansų inžinerijos sprendimus, kurie padės veiksmingai panaudoti biudžeto lėšas, ES investicijas bei leis pritraukti privačių investuotojų išteklius finansuoti vidutinėms ir mažoms įmonėms, šeimos verslams;
 • kurti palankią aplinką naujos kartos produktams, susijusiems su finansinėmis technologijomis (Fintech sektorius), bei spartinti jų plėtrą, duoti naujas alternatyvias prieigas verslo finansavimui ir darbo vietų kūrimui, siekiant, kad šalia biotechnologijų ir lazerių sektoriaus taptume ir šios srities regiono lydere;
 • stiprinti sutelktinio finansavimo platformų steigimąsi, skaidrią ir atsakingą jų veiklą.

 

Man labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl diskutuokime ir drauge ieškokime būdų, kaip spręsti ne tik opiausias mūsų kasdienes problemas, bet ir kurti patrauklią bei teisingą savo piliečiams Lietuvą!