Valstybinės įstaigos neskatinamos racionaliai naudoti joms patikėto turto | Rasa Budbergytė

Valstybinės įstaigos neskatinamos racionaliai naudoti joms patikėto turto

Šiandien, birželio 28 d., Audito komitete svarstėme Turto banko valstybės turto valdymo ataskaitą. Surinkti ir susisteminti duomenys prisidės priimant reikalingus sprendimus dėl efektyvaus turto valdymo.

Vis dėlto, neramina siauras ministerijų požiūris, kai siekiant patenkinti tik savo institucijos interesus, į šalį nustumiamas pagrindinis valstybės interesas – valstybinį turtą valdyti taip, kad jis duotų adekvačią naudą žmonėms. Ministerijos vengia atiduoti Turto bankui patalpas ir siekia išlaikyti savo personalą. Turto bankas iki 2020 m. planuoja perimti valdyti 70 proc. valstybės turto, tačiau dabartiniai teisės aktai jam leidžia disponuoti tik administraciniais pastatais.

Apsisprendimas nuomoti valstybės nekilnojamąjį turtą, galėtų būti vienas iš sprendimų. Gaila, kad šiuo metu valstybės nekilnojamasis turtas atiduodamas laikinam naudojimui veltui, todėl neskatina valstybinių įstaigų racionaliai naudoti joms patikėto turto.

Praeitais metais net 15,6 proc. viso valstybės turto perduota naudoti neatlygintinai. Viešojo sektoriaus subjektams valstybė tokio turto patikėjo net 1, 39 mln. kv. metrų. Svarbu ir tai, kad nebūtų švaistomos valstybės lėšos atnaujinant valstybės pastatus, kurie ateityje nebus naudojami valstybės funkcijoms, ypač turint omenyje Vyriausybės prioritetą sukelti ministerijas į vieną naują pastatą, o prestižinius pastatus, kuriose šiuo metu įsikūrusios valstybės institucijos, privatizuoti. Ir nors šiandien yra dar daug neatsakytų klausimų, norėtųsi tikėti, kad vyriausybės siekis efektyvinti valstybės turto valdymą jį centralizuojant, bus įgyvendintas sėkmingai, nepaisant žinybiškumo.