Rasa Budbergytė

Naujienos

Apie mane

Gimiau 1960-ųjų gegužės 8 dieną Plungėje.

Žydintys kunigaikščių Oginskių dvaro sodai bei srauni Babrungo upė, kurios pakrantėse mėgdavau žaisti, – iki šiol nostalgiją keliantys vaikystės prisiminimai.

Nors vėliau su tėvais persikėlėme gyventi į Suvalkiją, tačiau žemaitiška prigimtis – užsispyrimas, atkaklumas, drąsa ir tvirtas pasiryžimas siekti savo tikslo – liko visam gyvenimui.

Mokiausi Prienų 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Prienų „Žiburio“ gimnazija). Mokykloje pasižymėjau kaip energinga krepšininkė, taip pat buvau gera skaitovė. Jaunystėje savo gyvenimą svajojau sieti su teatro scena, tačiau pasirinkau tarnauti Temidei. 1983 m. su pagyrimu baigiau teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Po studijų Vilniaus universitete pagal paskyrimą išvykau dirbti į Marijampolės miesto valdybą. 1985 m. grįžau į Vilnių, kur iki 1992 m. dirbau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Iš pradžių ėjau Invalidų reikalų skyriaus vadovaujančios inspektorės pareigas, vėliau – Įstatymų rengimo skyriaus vyresniosios konsultantės.

1992–1993 m. dirbdama tuometėje Tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje, buvau darbo grupių teisės ekspertė derybose su Pasaulio banku bei Japonijos „Eximbank“ dėl paskolų sutarčių. Kaip Vyriausybinės delegacijos narei teko dalyvauti svarbiose Lietuvai derybose su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku bei Tarptautiniu valiutos fondu.

1993 m. tuomečio Vyriausybės vadovo dr. Bronislovo Lubio buvau pakviesta dirbti Ministro Pirmininko patarėja.

1995–1997 m. dirbau AB „Lelija“ juriskonsulte.

vrm

1997–1998 m. dirbau Teisingumo ministerijos (TM) sekretore, vėliau – iki 2000 m. – ėjau teisingumo viceministrės pareigas. Dirbant TM vadovavau Vyriausybės Peticijų komisijai, Nepilnamečių justicijos programos valdymo komitetui, Antstolių institucinės reformos darbo grupei. Reikšmingai esu prisidėjusi prie teismų ir kitų teisinių institucijų reformos.

2001–2002 m. dirbau Vidaus reikalų ministerijoje sekretoriaus pavaduotoja, vėliau – sekretore. Rengiantis Lietuvai stoti į ES buvau viena iš viešojo administravimo sistemos reformatorių bei dabartinio Valstybės tarnybos įstatymo kūrėjų.

Taip pat esu dirbusi ir akademinį darbą: Vilniaus universiteto Darbo teisės katedros asistente, Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Šeimos teisės ir civilinio proceso katedros lektore.

2005 m. penkerių metų kadencijai buvau paskirta valstybės kontroliere.

Buvau išrinkta Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) Valdančiosios tarybos nare. 2006–2008 m. dirbau EUROSAI pirmininko pavaduotoja.

2008 m. žurnalas „Veidas“ vykdytoje apklausoje mane pripažino Metų valstybės tarnautoja.

2010–2016 m. buvau Lietuvos deleguota Europos Audito rūmų narė, atsakinga už ES žemės ūkį ir gamtinius išteklius. 2014 m. ėjau Europos Audito rūmų I Kolegijos „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ seniūnės pareigas.

audito-rumai

2016 m. birželio 23 d. – gruodžio 13 d. XVI-oje Vyriausybėje ėjau LR finansų ministrės pareigas.

Nuo 2016 m. lapkričio 14 d. prisiekiau LR Seimo nare.

 

APDOVANOJIMAI:

Už nuopelnus Lietuvai 2009 m. prezidento Valdo Adamkaus esu apdovanota valstybiniu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Šeima ir laisvalaikio pomėgiai

Esu ištekėjusi. Mano vyras Rolandas – advokatas, sūnus Vytenis – studentas.

Esu dėkinga savo šeimos vyrams, kurie visada mane drąsina ir palaiko profesiniame kelyje. Šeima yra pagrindinis mano gyvenimo ramstis ir paskata dalintis savo patirtimi, žiniomis ir idėjomis su kitais, dirbti valstybės labui bei jos gerovei.

Su šeima esame aktyvaus poilsio gamtoje mėgėjai, todėl atsipūsti nuo darbų man geriausiai padeda važinėjimas dviračiais, šiaurietiškas ėjimas, kelionės, žiemos pramogos. Mėgstu gaminti valgį, esu sveikuoliškos virtuvės propaguotoja!

Taip pat dažnai laisvalaikį leidžiu su knyga, man labai patinka teatras ir kino filmai (labiausiai patinka skandinaviškos dramos ir prancūziškos komedijos). Dažnai lankausi dailės galerijose. Klausausi labai įvairios muzikos – mano namuose skamba ir klasikinės arijos, ir džiazas, rokas…

Mano vertybės

Viena iš svarbiausių vertybių man yra sąžiningumas.

Esu įsitikinusi, kad žmogus turi būti sąžiningas ir nemeluoti ne tik kitiems, bet, svarbiausia, ir sau. Tik sąžiningas žmogus, kuris turi drąsos pripažinti savo klaidas, geba prisiimti atsakomybę, o ne bėgti nuo jos.

Pagarba artimui moko suprati ir atjausti, o savigarba išsaugo švarią sąžinę bei laisvą mintį.

Tik tolerancija išgirsti, išklausyti ir įsiklausyti į kito nuomonę geba kurti dialogą. Kompromisų menas leidžia palaikyti tvarius santykius tiek su šalininkais, tiek su aršiausiais oponentais.

Principingumas mane veda į priekį, nes tik tvirtus vertybinius įsitikinimus turinčiam žmogui aplinkinių kelrodžiai nereikalingi.

Prioritetai

I. Sąžiningas ir skaidrus verslas

Šiuo metu surenkame tik 2/3 galimų surinkti mokesčių. Nors dauguma laiku ir sąžiningai moka mokesčius, vis dar gaji šešėlinė ekonomika. Svarbu sukurti tokias sąlygas, kad būti sąžiningu piliečiu ir verslininku „apsimokėtų“!

Aš sieksiu:

 • didinti legalaus darbo patrauklumą, mažinant jo apmokestinimą;
 • atsisakyti perteklinės administracinės naštos ir užtikrinti, kad mokesčių administratoriai padėtų sąžiningai dirbančiam smulkiam ir vidutiniam verslui, jį konsultuotų;
 • mažinti mokesčių slėpimo landas ir didinti bausmes mokestiniams sukčiams;
 • užkirsti kelią viešuosiuose pirkimuose dalyvauti įmonėms, kuriose mokamas nelegalus darbo užmokestis („vokeliai“);

II. Pelningas valstybės turto valdymas

Valstybė yra didžiausias komercinio turto, kuris prilygsta beveik penktadaliui BVP, savininkas šalyje. Tam, kad mūsų turimas valstybės turtas duotų kuo didesnę grąžą, reikia sukurti ambicingą turto valdymo sistemą, pagrįstą efektyvia sąnaudų ir gaunamos naudos analize.

Aš sieksiu:

 • inventorizuoti valstybės turtą (ne tik nekilnojamąjį turtą (NT), bet ir muziejines bei kultūros vertybes, žemės gelmių išteklius ir t.t.);
 • mažinti valstybinių įstaigų turto valdymo ir priežiūros išlaidas;
 • nustatyti atlygintiną naudojimąsi (nuomą) valstybės turtu, kas padėtų sumažinti NT poreikį;  
 • pakeisti valstybės valdomų įmonių (VVĮ) dividendų mokėjimo principus, nustatant, kad jie būtų mokami nuo uždirbto pelno, o ne nuo nuosavo kapitalo;
 • VVĮ valdyme įdiegti korporatyvinio verslo valdymo principus.

III. Verslumo skatinimas ir naujoji ekonomika

Sparti inovacijų, finansinių technologijų (Fintech) sektoriaus plėtra bei naujos technologijos ekonomikoje padeda realizuoti save, kuriant ekonominę bei socialinę vertę. Pasaulyje populiarėjančios dalijimosi ekonomikos platformos leidžia žmonėms atrasti naujus pajamų šaltinius, didina visuomenės užimtumą, skatina verslumą bei užtikrina didesnę paslaugų pasiūlą rinkoje. Galimybės savarankiškai veiklai pradėti, „mokestinės atostogos“ pradedantiems verslą bei alternatyvus verslo finansavimas sudarys sąlygas naujų darbo vietų kūrimui bei ekonominio augimo proveržiui.   

Aš sieksiu:

 • įtvirtinti „mokestines atostogas“ pradedantiems verslą;
 • skatinti dalijimosi ekonomikos verslus, leidžiant gyventojams papildomai užsidirbti, o vartotojams – gauti pigesnes paslaugas ir prekes. Užtikrinti veiksmingą jų reguliavimą;
 • diegti finansų inžinerijos sprendimus, kurie padės veiksmingai panaudoti biudžeto lėšas, ES investicijas bei leis pritraukti privačių investuotojų išteklius finansuoti vidutinėms ir mažoms įmonėms, šeimos verslams;
 • kurti palankią aplinką naujos kartos produktams, susijusiems su finansinėmis technologijomis (Fintech sektorius), bei spartinti jų plėtrą, duoti naujas alternatyvias prieigas verslo finansavimui ir darbo vietų kūrimui, siekiant, kad šalia biotechnologijų ir lazerių sektoriaus taptume ir šios srities regiono lydere;
 • stiprinti sutelktinio finansavimo platformų steigimąsi, skaidrią ir atsakingą jų veiklą.

Galerija

Jei turite klausimų, parašykite man!

Vardas (privaloma)

El.paštas (privaloma)

Žinutė (privaloma)

Bendraukime