Jaučiu dar didesnę atsakomybę Lietuvai ir jos žmonėms | Rasa Budbergytė

Jaučiu dar didesnę atsakomybę Lietuvai ir jos žmonėms

„Visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei“, – šie Seimo nario priesaikos žodžiai yra ne tik politikų, bet ir kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga. Pradedama darbą 2016-2020 m. Seime jaučiu dar didesnę atsakomybę Lietuvai ir jos žmonėms.

Ilgą laiką dirbant valstybės tarnyboje, dirbau dėl Lietuvos žmonių, dirbsiu Jums ir toliau, būdama Seimo nare. Įsipareigoju didelį dėmesį skirti Lietuvos gyventojus slegiančioms ekonominėms ir socialinėms problemoms spręsti. Šiam darbui panaudosiu visas sukauptas žinias ir profesinę patirtį.

Šiandien Lietuva išgyvena demografinę krizę, o daugelis žmonių yra atsidūrę žemiau skurdo ribos. Vis labiau Lietuvoje gilėjanti socialinė atskirtis yra glaudžiai susijusi su ekonomikos sritimi. Nežadu pamiršti savo politinės Seimo rinkimų kampanijos metu akcentuotų ekonominių problemų ir galimų jų sprendimo būdų. Įsipareigojau prisidėti prie verslumo skatinimo ir puoselėti naujosios ekonomikos plėtrą Lietuvoje. Galiu pasidžiaugti, kad pažadą – sukurti palankias sąlygas vystyti smulkųjį ir vidutinį Lietuvoje, jau pavyko įgyvendinti. Su Finansų ministerijos specialistų pagalba sukūrėme alternatyvią smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo priemonę – sutelktinį finansavimą. Tai padidins konkurenciją tarp finansinių paslaugų teikėjų, taigi, leis atpiginti šias paslaugas. Smulkus ir vidutinis verslas, reglamentavus alternatyvios finansavimo priemonės veikimą, galės skolintis pigiau ir bus tikri, kad paskolą gaus, skirtingai nei iš bankų, kurie ne visuomet buvo pasiryžę rizikuoti, ypač pasibaigus ekonominiam sunkmečiui, suteikiant lėšų smulkiajam verslui.

Labai džiaugiuosi, kad Lietuva tampa finansinių technologijų (Fintech) valstybe ir sėkmingai pritraukia šios srities investicijas. Dirbant Finansų ministerijoje pateikti siūlymai, kuriais siekta Lietuvoje sudaryti palankią aplinką finansinių technologijų industrijos plėtrai, sulaukė pritarimo Vyriausybėje. Viliuosi, kad ir naujoji Vyriausybė tęs Fintech sektoriaus plėtrą.

Kandidatuodama į Seimą įsipareigojau siekti verslo skaidrumo ir sąžiningumo Lietuvoje. Manau, kad iki šiol Lietuvoje nėra pakankamai efektyviai surenkami mokesčiai dėl perteklinės administracinės naštos ir vis dar egzistuojančių mokesčių slėpimo landų. Šiuo metu valstybės turimas turtas, deja, nėra valdomas šeimininkiškai. Siekiant, kad valstybės turtas duotų didesnę grąžą ir papildytų pajamomis valstybės biudžetą, reikėtų sukurti efektyvią turto valdymo sistemą, kuri būtų grįsta sąnaudų ir gaunamos naudos analize.

Savo įvardytus tikslus, kuriuos jau esu įgyvendinus ir tuos, kurių įsipareigoju siekti, tikiu, kad Seime galėsiu realizuoti pasitelkdama savo ilgametę profesinę patirtį. Savo atkakliu ir sąžiningu darbu sieksiu pateisinti už mane balsavusių Lietuvos žmonių lūkesčius. Dėsiu didžiules pastangas, kad mano siūlymai ir sprendimai padarytų kiekvieną iš Jūsų laimingesniu ir labiau sava valstybe patenkintu piliečiu..